Upptäck kraften inom dig med Din Yoga!


Vad är Kundaliniyoga?

Det är en klassisk och dynamisk yogaform. Vi jobbar med kropp, sinne och andning. När vi gör olika kroppsövningar fokuserar vi samtidigt på andningen. Det centrala i Kundaliniyoga är inte flexibiliteten utan snarare att få kraft och energi genom kroppsövningarna och andningen.

Det är själva meditationen som är poängen i Kundaliniyoga inte kroppsövningarna. Kroppsövningar är till för att underlätta vår meditation och när vi mediterar “renar” vi vårt  undermedvetna sinne. Meditationen är också hjälpsam mot drogberoende, sömnsvårigheter, dåligt självförtroende och depression. Dessutom är den bra när vi vill höja kreativiteten, energin och prestationsförmågan.

Fysisk träning

Yogan fungerade från början som ett liv i avskildhet men idag har den istället anpassats för ett hälsosamt liv i vårt samhälle. Kroppsövningarna i Kundaliniyoga är oftast lätta och utmaningen kan istället vara att hålla ut i övningen. På det viset kan vi bli bättre när vi ställs för utmaningar i vardagslivet. Genom att satsa på att utöva yoga, kommer det också  ge en vältränad kropp.

Medvetenhet i nuet

I Kundaliniyoga ökar vi vår kroppsmedvetenhet genom att fokusera på kroppen men också genom att vara närvarande i nuet. Så ökar vi vår koncentration och vi lär känna kroppen och blir lyhörda för dess signaler. En sympatisk tankegång som finns inom yogan är att vi ska ta hänsyn till kroppens begränsningar. Kort och gott var snäll mot dig själv och gör så gott du kan.

Att lära sig att hantera stress

Många anser att stressen är ett stort hot mot hälsan. Vi ska vara effektiva, hela tiden prestera och vara på tå. Det är inte hållbart i längden. Därför är det nödvändigt att skaffa sig ett förhållningssätt för att hantera stress. Låt Kundaliniyoga vara ett sätt att mota bort stress! När du andas med långa, djupa andetag kommer din kropp att bli lugn och avslappnad. 

Kundaliniyoga för ett friskt och hållbart liv

Att utöva Kundaliniyoga är friskvård. Yogan balanserar kroppen. I den österländska medicinen menar man att kroppen består av subtila energikanaler där livslång energi flödar. För att förbli friska bör vi hålla våra energikanaler fritt flödande, vilket sker när vi utövar yoga. Även nervsystemet blir starkare och då ökar energiflödet i kroppen.

Inom yogatraditionen anses körtlarna vara kroppens väktare. Yogan påverkar  körtelsystemet vilket leder till att immunförsvaret stärks. En annan fördel som sker när  när vi stärker körtelsystemet är att såväl vår medvetenhet som vår andlighet ökar.